Visa allt om ByggBiten Fastighetsservice AB
Visa allt om ByggBiten Fastighetsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 4 141 1 473 544
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 70 23 26
Resultat efter finansnetto 70 17 21
Årets resultat 59 8 12
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 32 0
Omsättningstillgångar 510 352 254
Tillgångar 546 384 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 129 70 62
Obeskattade reserver 0 10 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 110 60
Kortfristiga skulder 416 194 126
Skulder och eget kapital 546 384 254
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 894 360 116
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 278 117 36
Utdelning till aktieägare 70 0 0
Omsättning 4 141 1 473 544
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 071 1 473 544
Personalkostnader per anställd (tkr) 627 495 171
Rörelseresultat, EBITDA 79 29 26
Nettoomsättningförändring 181,13% 170,77% -%
Du Pont-modellen 12,82% 5,99% 10,24%
Vinstmarginal 1,69% 1,56% 4,78%
Bruttovinstmarginal 45,28% 68,09% 50,18%
Rörelsekapital/omsättning 2,27% 10,73% 23,53%
Soliditet 23,63% 20,26% 25,94%
Kassalikviditet 122,60% 181,44% 201,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...