Visa allt om Esson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 3 537 4 536
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 232 918
Resultat efter finansnetto 582 919
Årets resultat 201 538
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 1 248 800
Omsättningstillgångar 87 558
Tillgångar 1 335 1 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 289 588
Obeskattade reserver 360 225
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 685 545
Skulder och eget kapital 1 335 1 358
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 1 727 2 947
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 385 584
Utdelning till aktieägare 212 500
Omsättning 3 537 4 536
Nyckeltal
Antal anställda 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 707 907
Personalkostnader per anställd (tkr) 345 589
Rörelseresultat, EBITDA 1 232 918
Nettoomsättningförändring -22,02% -%
Du Pont-modellen 92,28% 67,67%
Vinstmarginal 34,83% 20,26%
Bruttovinstmarginal 96,86% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -16,91% 0,29%
Soliditet 42,68% 56,22%
Kassalikviditet 12,70% 80,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...