Visa allt om L3 Installationskonsult AB
Visa allt om L3 Installationskonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 374 308
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 88 172
Resultat efter finansnetto 88 172
Årets resultat 51 134
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 453 313
Tillgångar 453 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 235 184
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 218 129
Skulder och eget kapital 453 313
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 484 25
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 161 9
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 374 308
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 374 308
Personalkostnader per anställd (tkr) 677 44
Rörelseresultat, EBITDA 88 172
Nettoomsättningförändring 346,10% -%
Du Pont-modellen 19,43% 54,95%
Vinstmarginal 6,40% 55,84%
Bruttovinstmarginal 94,40% 95,78%
Rörelsekapital/omsättning 17,10% 59,74%
Soliditet 51,88% 58,79%
Kassalikviditet 207,80% 242,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...