Visa allt om Terry Daryan Health& Beauty Aktiebolag
Visa allt om Terry Daryan Health& Beauty Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 334 321 232
Övrig omsättning - - 26
Rörelseresultat (EBIT) 31 -16 -9
Resultat efter finansnetto 31 -16 -9
Årets resultat 27 -16 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 92 65 69
Tillgångar 92 65 69
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 25 41
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 40 28
Skulder och eget kapital 92 65 69
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - 118 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 99 0 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 67 76 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 334 321 258
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 334 321 232
Personalkostnader per anställd (tkr) 171 198 124
Rörelseresultat, EBITDA 31 -16 -9
Nettoomsättningförändring 4,05% 38,36% -%
Du Pont-modellen 33,70% -24,62% -13,04%
Vinstmarginal 9,28% -4,98% -3,88%
Bruttovinstmarginal 97,90% 98,44% 97,41%
Rörelsekapital/omsättning 15,57% 7,79% 17,67%
Soliditet 56,52% 38,46% 59,42%
Kassalikviditet 230,00% 162,50% 246,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...