Visa allt om Terry Daryan Health& Beauty Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06
Nettoomsättning 321 232
Övrig omsättning - 26
Rörelseresultat (EBIT) -16 -9
Resultat efter finansnetto -16 -9
Årets resultat -16 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 65 69
Tillgångar 65 69
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 41
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 40 28
Skulder och eget kapital 65 69
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD 118 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 70
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 76 51
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 321 258
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 321 232
Personalkostnader per anställd (tkr) 198 124
Rörelseresultat, EBITDA -16 -9
Nettoomsättningförändring 38,36% -%
Du Pont-modellen -24,62% -13,04%
Vinstmarginal -4,98% -3,88%
Bruttovinstmarginal 98,44% 97,41%
Rörelsekapital/omsättning 7,79% 17,67%
Soliditet 38,46% 59,42%
Kassalikviditet 162,50% 246,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...