Visa allt om Anarchy & Order AB
Visa allt om Anarchy & Order AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 1 308 900 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 33 55 -20
Resultat efter finansnetto 33 53 -20
Årets resultat 25 45 -20
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 136 684 110
Tillgångar 1 136 684 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 125 80
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 985 559 30
Skulder och eget kapital 1 136 684 110
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 308 900 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 33 55 -20
Nettoomsättningförändring 45,33% -% -%
Du Pont-modellen 3,26% 8,04% -%
Vinstmarginal 2,83% 6,11% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 11,54% 13,89% -%
Soliditet 13,20% 18,27% 72,73%
Kassalikviditet 115,33% 122,36% 366,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...