Visa allt om Anarchy & Order AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08
Nettoomsättning 900 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 55 -20
Resultat efter finansnetto 53 -20
Årets resultat 45 -20
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 684 110
Tillgångar 684 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 80
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 559 30
Skulder och eget kapital 684 110
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 900 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 55 -20
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 8,04% -%
Vinstmarginal 6,11% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 13,89% -%
Soliditet 18,27% 72,73%
Kassalikviditet 122,36% 366,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...