Visa allt om C.J.R Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -6
Resultat efter finansnetto -4 -6
Årets resultat -4 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 20 20
Omsättningstillgångar 25 28
Tillgångar 45 48
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 44
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 4 4
Skulder och eget kapital 45 48
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -6
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 88,89% 91,67%
Kassalikviditet 625,00% 700,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...