Visa allt om C.J.R Fastigheter AB
Visa allt om C.J.R Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -4 -6
Resultat efter finansnetto -3 -4 -6
Årets resultat -3 -4 -6
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 20 20
Omsättningstillgångar 21 25 28
Tillgångar 41 45 48
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 40 44
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 4
Skulder och eget kapital 41 45 48
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -4 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 90,24% 88,89% 91,67%
Kassalikviditet 525,00% 625,00% 700,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...