Visa allt om Underbara Café i Stockholm AB
Visa allt om Underbara Café i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 524 2 486
Övrig omsättning 265 165
Rörelseresultat (EBIT) 175 40
Resultat efter finansnetto 175 40
Årets resultat 147 18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 097
Omsättningstillgångar 430 93
Tillgångar 430 1 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 215 68
Obeskattade reserver 0 13
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 863
Kortfristiga skulder 216 246
Skulder och eget kapital 430 1 190
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 209 617
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 54 174
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 789 2 651
Nyckeltal
Antal anställda 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 87 829
Personalkostnader per anställd (tkr) 44 264
Rörelseresultat, EBITDA 175 205
Nettoomsättningförändring -78,92% -%
Du Pont-modellen 40,70% 3,36%
Vinstmarginal 33,40% 1,61%
Bruttovinstmarginal 81,11% 67,34%
Rörelsekapital/omsättning 40,84% -6,15%
Soliditet 50,00% 6,57%
Kassalikviditet 199,07% 37,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...