Visa allt om Brandworks AB
Visa allt om Brandworks AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 10 395 7 739 3 237
Övrig omsättning 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 790 -85 383
Resultat efter finansnetto 778 -108 378
Årets resultat 436 -20 213
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 267 166 0
Omsättningstillgångar 2 769 1 707 909
Tillgångar 3 036 1 873 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 524 88 263
Obeskattade reserver 200 0 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 312 1 785 546
Skulder och eget kapital 3 036 1 873 909
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 2 373 1 556 1 030
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0
Sociala kostnader 713 444 253
Utdelning till aktieägare 0 0 156
Omsättning 10 399 7 739 3 237
Nyckeltal
Antal anställda 7 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 485 1 935 1 079
Personalkostnader per anställd (tkr) 458 533 457
Rörelseresultat, EBITDA 853 -29 383
Nettoomsättningförändring 34,32% 139,08% -%
Du Pont-modellen 26,02% -4,54% 42,13%
Vinstmarginal 7,60% -1,10% 11,83%
Bruttovinstmarginal 54,03% 42,93% 70,65%
Rörelsekapital/omsättning 4,40% -1,01% 11,21%
Soliditet 22,40% 4,70% 37,43%
Kassalikviditet 106,01% 91,71% 166,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...