Visa allt om Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 37 597 34 150 29 304
Övrig omsättning 676 439 694
Rörelseresultat (EBIT) 5 044 4 758 2 954
Resultat efter finansnetto 4 831 4 650 2 785
Årets resultat 3 748 3 600 2 154
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 273 8 025 4 858
Omsättningstillgångar 15 534 14 164 11 903
Tillgångar 28 807 22 189 16 760
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 545 11 797 9 208
Minoritetsintressen 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 461 814 579
Långfristiga skulder 5 396 2 454 264
Kortfristiga skulder 7 405 7 124 6 711
Skulder och eget kapital 28 807 22 189 16 760
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 7 777 7 533 6 601
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 3 185 2 582 2 467
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 38 273 34 589 29 998
Nyckeltal
Antal anställda 23 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 635 1 708 1 465
Personalkostnader per anställd (tkr) 477 506 453
Rörelseresultat, EBITDA 6 634 5 815 3 937
Nettoomsättningförändring 10,09% 16,54% -%
Du Pont-modellen 17,51% 21,48% 17,79%
Vinstmarginal 13,42% 13,96% 10,17%
Bruttovinstmarginal 19,74% 20,46% 15,90%
Rörelsekapital/omsättning 21,62% 20,61% 17,72%
Soliditet 50,49% 53,17% 54,94%
Kassalikviditet 114,18% 112,75% 106,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 200 200 60
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 90 67 15
Resultat efter finansnetto 1 075 1 568 1 215
Årets resultat 1 059 1 553 1 212
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 300 300
Omsättningstillgångar 1 892 1 845 1 266
Tillgångar 2 192 2 145 1 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 124 2 065 1 512
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 81 54
Skulder och eget kapital 2 192 2 145 1 566
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 1 000 1 000
Omsättning 200 200 60
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 90 67 15
Nettoomsättningförändring 0,00% 233,33% -%
Du Pont-modellen 49,73% 73,05% 77,59%
Vinstmarginal 545,00% 783,50% 2 025,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 911,50% 882,00% 2 020,00%
Soliditet 96,90% 96,27% 96,55%
Kassalikviditet 2 742,03% 2 277,78% 2 344,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...