Visa allt om Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB
Visa allt om Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 45 744 37 597 34 150 29 304
Övrig omsättning 398 676 439 694
Rörelseresultat (EBIT) 4 950 5 044 4 758 2 954
Resultat efter finansnetto 4 762 4 831 4 650 2 785
Årets resultat 3 663 3 748 3 600 2 154
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 353 13 273 8 025 4 858
Omsättningstillgångar 18 967 15 534 14 164 11 903
Tillgångar 39 320 28 807 22 189 16 760
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 208 14 545 11 797 9 208
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 883 1 461 814 579
Långfristiga skulder 6 068 5 396 2 454 264
Kortfristiga skulder 13 161 7 405 7 124 6 711
Skulder och eget kapital 39 320 28 807 22 189 16 760
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 9 245 7 777 7 533 6 601
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 3 711 3 185 2 582 2 467
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 46 142 38 273 34 589 29 998
Nyckeltal
Antal anställda 25 23 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 830 1 635 1 708 1 465
Personalkostnader per anställd (tkr) 518 477 506 453
Rörelseresultat, EBITDA 7 387 6 634 5 815 3 937
Nettoomsättningförändring 21,67% 10,09% 16,54% -%
Du Pont-modellen 12,59% 17,51% 21,48% 17,79%
Vinstmarginal 10,82% 13,42% 13,96% 10,17%
Bruttovinstmarginal 17,88% 19,74% 20,46% 15,90%
Rörelsekapital/omsättning 12,69% 21,62% 20,61% 17,72%
Soliditet 46,31% 50,49% 53,17% 54,94%
Kassalikviditet 85,72% 114,18% 112,75% 106,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 275 200 200 60
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 90 67 15
Resultat efter finansnetto 43 1 075 1 568 1 215
Årets resultat 34 1 059 1 553 1 212
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 300 300 300
Omsättningstillgångar 1 919 1 892 1 845 1 266
Tillgångar 2 219 2 192 2 145 1 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 157 2 124 2 065 1 512
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 62 69 81 54
Skulder och eget kapital 2 219 2 192 2 145 1 566
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 1 000
Omsättning 275 200 200 60
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 44 90 67 15
Nettoomsättningförändring 37,50% 0,00% 233,33% -%
Du Pont-modellen 1,98% 49,73% 73,05% 77,59%
Vinstmarginal 16,00% 545,00% 783,50% 2 025,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 675,27% 911,50% 882,00% 2 020,00%
Soliditet 97,21% 96,90% 96,27% 96,55%
Kassalikviditet 3 095,16% 2 742,03% 2 277,78% 2 344,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...