Visa allt om PlayLand Sthlm AB
Visa allt om PlayLand Sthlm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 226 1 235 513
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -259 -139 -143
Resultat efter finansnetto -285 -169 -166
Årets resultat -285 -169 -166
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 325 455 585
Omsättningstillgångar 125 187 196
Tillgångar 450 642 781
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 65 84
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 370 577 697
Skulder och eget kapital 450 642 781
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 423 342 133
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 56 36 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 226 1 235 513
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 613 618 513
Personalkostnader per anställd (tkr) 242 190 130
Rörelseresultat, EBITDA -129 -9 -78
Nettoomsättningförändring -0,73% 140,74% -%
Du Pont-modellen -57,56% -21,50% -18,31%
Vinstmarginal -21,13% -11,17% -27,88%
Bruttovinstmarginal 84,67% 85,83% 84,02%
Rörelsekapital/omsättning -19,98% -31,58% -97,66%
Soliditet 17,78% 10,12% 10,76%
Kassalikviditet 31,08% 30,68% 26,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...