Visa allt om Sofia Ulver AB
Visa allt om Sofia Ulver AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 369 468 150
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 133 278 71
Resultat efter finansnetto 133 278 71
Årets resultat 117 217 42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 298 448 159
Tillgångar 298 448 159
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 175 309 92
Obeskattade reserver 0 17 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 123 123 51
Skulder och eget kapital 298 448 159
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 11 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 14 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - 0
Utdelning till aktieägare 115 250 0
Omsättning 369 468 150
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 369 468 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 14 13 -
Rörelseresultat, EBITDA 133 278 71
Nettoomsättningförändring -21,15% 212,00% -%
Du Pont-modellen 44,63% 62,05% 44,65%
Vinstmarginal 36,04% 59,40% 47,33%
Bruttovinstmarginal 64,77% 81,41% 47,33%
Rörelsekapital/omsättning 47,43% 69,44% 72,00%
Soliditet 58,72% 71,93% 66,20%
Kassalikviditet 242,28% 364,23% 311,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...