Visa allt om Jonas Edholm Consulting AB
Visa allt om Jonas Edholm Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 468 1 178 244
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 459 216
Resultat efter finansnetto 44 459 216
Årets resultat 33 265 168
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 888 910 344
Tillgångar 888 910 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 361 483 218
Obeskattade reserver 117 117 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 410 309 126
Skulder och eget kapital 888 910 344
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 261 481 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 82 151 0
Utdelning till aktieägare 155 155 0
Omsättning 468 1 178 244
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 468 1 178 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 345 656 -
Rörelseresultat, EBITDA 44 459 216
Nettoomsättningförändring -60,27% 382,79% -%
Du Pont-modellen 4,95% 50,44% 62,79%
Vinstmarginal 9,40% 38,96% 88,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 102,14% 51,02% 89,34%
Soliditet 50,93% 63,11% 63,37%
Kassalikviditet 216,59% 294,50% 273,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...