Visa allt om Fam Dolk Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 0
Resultat efter finansnetto -7 0
Årets resultat -7 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 4 008 4 000
Omsättningstillgångar 43 50
Tillgångar 4 051 4 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 50
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 4 000 4 000
Kortfristiga skulder 8 0
Skulder och eget kapital 4 051 4 050
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 0
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 1,06% 1,23%
Kassalikviditet 537,50% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...