Visa allt om Brand & Label Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06
Nettoomsättning 776 899
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 192 288
Resultat efter finansnetto 190 288
Årets resultat 147 223
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 18 24
Omsättningstillgångar 481 452
Tillgångar 499 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 295 273
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 204 202
Skulder och eget kapital 499 476
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 194 276
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 61 87
Utdelning till aktieägare 0 125
Omsättning 776 899
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 776 899
Personalkostnader per anställd (tkr) 269 367
Rörelseresultat, EBITDA 198 292
Nettoomsättningförändring -13,68% -%
Du Pont-modellen 38,48% 60,50%
Vinstmarginal 24,74% 32,04%
Bruttovinstmarginal 88,53% 93,21%
Rörelsekapital/omsättning 35,70% 27,81%
Soliditet 59,12% 57,35%
Kassalikviditet 235,78% 223,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...