Visa allt om Brand & Label Stockholm AB
Visa allt om Brand & Label Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 559 776 899
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -50 192 288
Resultat efter finansnetto -57 190 288
Årets resultat -57 147 223
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 18 24
Omsättningstillgångar 606 481 452
Tillgångar 618 499 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 238 295 273
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 70 0 0
Kortfristiga skulder 309 204 202
Skulder och eget kapital 618 499 476
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 194 276
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 61 87
Utdelning till aktieägare 0 0 125
Omsättning 559 776 899
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 559 776 899
Personalkostnader per anställd (tkr) 10 269 367
Rörelseresultat, EBITDA -44 198 292
Nettoomsättningförändring -27,96% -13,68% -%
Du Pont-modellen -8,09% 38,48% 60,50%
Vinstmarginal -8,94% 24,74% 32,04%
Bruttovinstmarginal 64,76% 88,53% 93,21%
Rörelsekapital/omsättning 53,13% 35,70% 27,81%
Soliditet 38,51% 59,12% 57,35%
Kassalikviditet 179,29% 235,78% 223,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...