Visa allt om Warga Dental Junsele AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08
Nettoomsättning 4 901 4 229
Övrig omsättning 45 -
Rörelseresultat (EBIT) 360 468
Resultat efter finansnetto 305 386
Årets resultat 136 231
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 816 845
Omsättningstillgångar 1 161 1 157
Tillgångar 1 977 2 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 417 281
Obeskattade reserver 190 90
Avsättningar (tkr) 100 0
Långfristiga skulder 510 993
Kortfristiga skulder 760 639
Skulder och eget kapital 1 977 2 003
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 1 728 1 651
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 986 643
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 4 946 4 229
Nyckeltal
Antal anställda 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 980 846
Personalkostnader per anställd (tkr) 123 462
Rörelseresultat, EBITDA 3 164 530
Nettoomsättningförändring 15,89% -%
Du Pont-modellen 18,21% 23,36%
Vinstmarginal 7,35% 11,07%
Bruttovinstmarginal 80,15% 78,53%
Rörelsekapital/omsättning 8,18% 12,25%
Soliditet 28,59% 17,53%
Kassalikviditet 152,76% 181,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...