Visa allt om Warga Dental Junsele AB
Visa allt om Warga Dental Junsele AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 3 797 4 901 4 229
Övrig omsättning 36 45 -
Rörelseresultat (EBIT) 336 360 468
Resultat efter finansnetto 302 305 386
Årets resultat 129 136 231
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 817 816 845
Omsättningstillgångar 716 1 161 1 157
Tillgångar 1 533 1 977 2 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 546 417 281
Obeskattade reserver 350 190 90
Avsättningar (tkr) 0 100 0
Långfristiga skulder 333 510 993
Kortfristiga skulder 304 760 639
Skulder och eget kapital 1 533 1 977 2 003
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 1 526 1 728 1 651
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 604 986 643
Utdelning till aktieägare 470 0 0
Omsättning 3 833 4 946 4 229
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 759 980 846
Personalkostnader per anställd (tkr) 434 123 462
Rörelseresultat, EBITDA 531 3 164 530
Nettoomsättningförändring -22,53% 15,89% -%
Du Pont-modellen 21,92% 18,21% 23,36%
Vinstmarginal 8,85% 7,35% 11,07%
Bruttovinstmarginal 85,80% 80,15% 78,53%
Rörelsekapital/omsättning 10,85% 8,18% 12,25%
Soliditet 53,42% 28,59% 17,53%
Kassalikviditet 235,53% 152,76% 181,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...