Visa allt om Altero Greentech AB
Visa allt om Altero Greentech AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 040 968 1 263
Övrig omsättning 1 970 1 808 160
Rörelseresultat (EBIT) -2 522 -1 416 45
Resultat efter finansnetto -2 531 -1 426 44
Årets resultat -2 531 -1 426 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 418 3 190 634
Omsättningstillgångar 692 1 180 1 019
Tillgångar 6 109 4 370 1 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 632 3 938 874
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 1 450 0 0
Kortfristiga skulder 1 027 431 778
Skulder och eget kapital 6 109 4 370 1 653
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 1 540 1 533 476
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 471 485 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 3 010 2 776 1 423
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 260 242 632
Personalkostnader per anställd (tkr) 534 553 319
Rörelseresultat, EBITDA -1 588 -1 029 90
Nettoomsättningförändring 7,44% -23,36% -%
Du Pont-modellen -41,17% -32,40% 2,72%
Vinstmarginal -241,83% -146,28% 3,56%
Bruttovinstmarginal 48,27% 87,29% 92,32%
Rörelsekapital/omsättning -32,21% 77,38% 19,08%
Soliditet 59,45% 90,11% 52,87%
Kassalikviditet 50,83% 197,91% 96,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...