Visa allt om Ellös Teak & Marinservice AB
Visa allt om Ellös Teak & Marinservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 392 2 253 1 827
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 209 235 -13
Resultat efter finansnetto 158 175 -48
Årets resultat 122 146 -48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 550 578 749
Omsättningstillgångar 1 223 931 1 036
Tillgångar 1 773 1 509 1 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 148 2
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 634 754 911
Kortfristiga skulder 869 607 872
Skulder och eget kapital 1 773 1 509 1 785
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 208 101 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 63 32 43
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 2 392 2 253 1 827
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 392 2 253 1 827
Personalkostnader per anställd (tkr) 275 135 184
Rörelseresultat, EBITDA 380 406 91
Nettoomsättningförändring 6,17% 23,32% -%
Du Pont-modellen 11,79% 15,57% -0,67%
Vinstmarginal 8,74% 10,43% -0,66%
Bruttovinstmarginal 54,18% 47,76% 41,87%
Rörelsekapital/omsättning 14,80% 14,38% 8,98%
Soliditet 15,23% 9,81% 0,11%
Kassalikviditet 68,81% 10,05% 26,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...