Visa allt om P-HTC 2013 AB
Visa allt om P-HTC 2013 AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 415 348
Övrig omsättning 465
Rörelseresultat (EBIT) 25 380
Resultat efter finansnetto 19 202
Årets resultat 11 116
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 281 457
Omsättningstillgångar 159 118
Tillgångar 440 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 187 564
Minoritetsintressen 18 503
Avsättningar (tkr) 33 713
Långfristiga skulder 116 237
Kortfristiga skulder 84 558
Skulder och eget kapital 440 575
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 8 885
Varav tantiem till styrelse & VD 890
Löner till övriga anställda 81 833
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 28 849
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 415 813
Nyckeltal
Antal anställda 156
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 662
Personalkostnader per anställd (tkr) 799
Rörelseresultat, EBITDA 59 578
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 6,36%
Vinstmarginal 6,74%
Bruttovinstmarginal 66,21%
Rörelsekapital/omsättning 17,95%
Soliditet 42,57%
Kassalikviditet 100,46%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -38 -5 -32
Resultat efter finansnetto -18 -4 -45
Årets resultat -18 -4 -45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 181 954 179 784 179 286
Omsättningstillgångar 80 738 1 236
Tillgångar 182 034 180 521 180 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 468 180 486 180 490
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 1 500 0 0
Kortfristiga skulder 66 36 32
Skulder och eget kapital 182 034 180 521 180 522
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -38 -5 -32
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 99,14% 99,98% 99,98%
Kassalikviditet 121,21% 2 050,00% 3 862,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...