allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

P-HTC 2013 AB

ORG.NR: 556930-5336
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015                                      
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-12                   
  Nettoomsättning (TKR) 415 348                      
  Övrig omsättning (TKR) 465                      
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 25 380                      
  Resultat efter finansnetto (TKR) 19 202                      
  Årets resultat (TKR) 11 116                      
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-12                   
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0                      
  Anläggningstillgångar (TKR) 281 457                      
  Omsättningstillgångar (TKR) 159 118                      
  Tillgångar (TKR) 440 575                      
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 187 564                      
  Minoritetsintressen (TKR) 18 503                      
  Avsättningar (TKR) 33 713                      
  Långfristiga skulder (TKR) 116 237                      
  Kortfristiga skulder (TKR) 84 558                      
  Skulder och eget kapital (TKR) 440 575                      
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-12                   
  Löner till styrelse & VD 8 885                      
  Varav tantiem till styrelse & VD 890                      
  Löner till övriga anställda 81 833                      
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 28 849                      
  Utdelning till aktieägare 0                      
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-12                   
  Antal anställda 156                      
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 662                      
  Personalkostnader per anställd (TKR) 799                      
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal 6,74 %                      
  Bruttovinstmarginal 66,21 %                      
  Soliditet 42,57 %                      
  Kassalikviditet 100,46 %                      
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013                              
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 201312 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -38 -5 -32  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -18 -4 -45  
  Årets resultat (TKR) -18 -4 -45  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 181 954 179 784 179 286  
  Omsättningstillgångar (TKR) 80 738 1 236  
  Tillgångar (TKR) 182 034 180 521 180 522  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 180 468 180 486 180 490  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 1 500 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 66 36 32  
  Skulder och eget kapital (TKR) 182 034 180 521 180 522  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 0                      
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0                      
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 0                      
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0                      
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 99,14 % 99,98 % 99,98 %  
  Kassalikviditet 121,21 % 2 050,00 % 3 862,50 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 9 augusti 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X