Visa allt om Dinh Spa & Beauty salon AB
Visa allt om Dinh Spa & Beauty salon AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 8 309 2 883 1 127
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 620 123 -141
Resultat efter finansnetto 1 601 114 -143
Årets resultat 1 240 114 -143
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 417 799 612
Omsättningstillgångar 2 733 420 13
Tillgångar 4 150 1 219 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 380 140 26
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 676 0
Kortfristiga skulder 2 770 404 600
Skulder och eget kapital 4 150 1 219 625
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - -
Löner till övriga anställda 1 676 841 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 318 198 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 8 309 2 883 1 127
Nyckeltal
Antal anställda 20 9 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 415 320 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 100 115 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 687 190 -97
Nettoomsättningförändring 188,21% 155,81% -%
Du Pont-modellen 39,08% 10,09% -22,56%
Vinstmarginal 19,52% 4,27% -12,51%
Bruttovinstmarginal 95,51% 84,32% 91,93%
Rörelsekapital/omsättning -0,45% 0,55% -52,09%
Soliditet 33,25% 11,48% 4,16%
Kassalikviditet 98,66% 103,96% 2,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...