Visa allt om Advokat Clas Schumacher AB
Visa allt om Advokat Clas Schumacher AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 428 380 360
Övrig omsättning 10 25 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 5 5
Resultat efter finansnetto 3 5 5
Årets resultat 0 0 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 0 77
Omsättningstillgångar 85 92 147
Tillgångar 97 92 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 51 51
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 40 173
Skulder och eget kapital 97 92 225
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 330 296 217
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 104 93 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 438 405 360
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 428 380 360
Personalkostnader per anställd (tkr) 434 399 312
Rörelseresultat, EBITDA 3 5 5
Nettoomsättningförändring 12,63% 5,56% -%
Du Pont-modellen 3,09% 5,43% 2,22%
Vinstmarginal 0,70% 1,32% 1,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,35% 13,68% -7,22%
Soliditet 53,61% 55,43% 22,67%
Kassalikviditet 188,89% 230,00% 84,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...