Visa allt om EFO International AB
Visa allt om EFO International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 7 016 4 422 2 611
Övrig omsättning - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 015 1 005 202
Resultat efter finansnetto 1 987 963 120
Årets resultat 1 525 748 93
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 355 262 376
Omsättningstillgångar 4 164 2 834 1 865
Tillgångar 4 520 3 095 2 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 416 891 143
Obeskattade reserver 29 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 883 1 083 1 233
Kortfristiga skulder 1 191 1 120 865
Skulder och eget kapital 4 520 3 095 2 241
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 919 996 871
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 316 266 203
Utdelning till aktieägare 760 0 0
Omsättning 7 016 4 423 2 611
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 508 2 211 1 306
Personalkostnader per anställd (tkr) 673 635 546
Rörelseresultat, EBITDA 2 126 1 096 296
Nettoomsättningförändring 58,66% 69,36% -%
Du Pont-modellen 44,58% 32,47% 9,01%
Vinstmarginal 28,72% 22,73% 7,74%
Bruttovinstmarginal 58,49% 61,49% 58,83%
Rörelsekapital/omsättning 42,37% 38,76% 38,30%
Soliditet 53,95% 28,79% 6,38%
Kassalikviditet 246,94% 157,77% 99,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...