Visa allt om DRM Capital AB
Visa allt om DRM Capital AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 429 320 145
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -6
Resultat efter finansnetto 0 0 -6
Årets resultat -1 0 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 0 0
Omsättningstillgångar 116 134 156
Tillgångar 139 134 156
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 44 44
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 96 91 113
Skulder och eget kapital 139 134 156
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 55 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 17 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 429 320 145
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 429 320 145
Personalkostnader per anställd (tkr) 9 75 47
Rörelseresultat, EBITDA 6 0 -6
Nettoomsättningförändring 34,06% 120,69% -%
Du Pont-modellen 0,00% 0,00% -3,85%
Vinstmarginal 0,00% 0,00% -4,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,66% 13,44% 29,66%
Soliditet 30,94% 32,84% 28,21%
Kassalikviditet 120,83% 147,25% 138,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...