Visa allt om DSIR Evilicious AB
Visa allt om DSIR Evilicious AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 *
Nettoomsättning 674 540 -
Övrig omsättning 45 265 -
Rörelseresultat (EBIT) 23 -35 -
Resultat efter finansnetto 14 -83 -
Årets resultat 13 -83 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 -
Anläggningstillgångar 0 0 -
Omsättningstillgångar 182 48 -
Tillgångar 182 48 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -40 -53 -
Obeskattade reserver 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 -
Kortfristiga skulder 222 101 -
Skulder och eget kapital 182 48 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 -
Löner till övriga anställda 60 319 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 14 100 -
Utdelning till aktieägare 0 0 -
Omsättning 719 805 -
Nyckeltal
Antal anställda 1 4 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 674 135 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 74 105 -
Rörelseresultat, EBITDA 23 -1 -
Nettoomsättningförändring 24,81% -% -%
Du Pont-modellen 12,64% -72,92% -%
Vinstmarginal 3,41% -6,48% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 87,22% -%
Rörelsekapital/omsättning -5,93% -9,81% -%
Soliditet -21,98% -110,42% -%
Kassalikviditet 81,98% 47,52% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...