Visa allt om Fastighets AB Sextär
Visa allt om Fastighets AB Sextär

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 095 742 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 453 431 0
Resultat efter finansnetto 449 425 0
Årets resultat 350 331 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 061 1 100 0
Omsättningstillgångar 1 482 646 50
Tillgångar 2 543 1 745 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 731 381 50
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 812 1 364 0
Skulder och eget kapital 2 543 1 745 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 095 742 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 491 469 0
Nettoomsättningförändring 47,57% -% -%
Du Pont-modellen 17,81% 24,70% -%
Vinstmarginal 41,37% 58,09% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,87% -%
Rörelsekapital/omsättning -30,14% -96,77% -%
Soliditet 28,75% 21,83% 100,00%
Kassalikviditet 81,79% 47,36% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...