Visa allt om Nordfeldt Development AB
Visa allt om Nordfeldt Development AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 24 309 45 0
Övrig omsättning - 811 -
Rörelseresultat (EBIT) 542 74 -134
Resultat efter finansnetto 512 74 -134
Årets resultat 408 74 -134
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 624 66 0
Omsättningstillgångar 18 391 1 301 63
Tillgångar 19 015 1 367 63
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 598 190 -84
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 950 300 0
Kortfristiga skulder 17 467 878 148
Skulder och eget kapital 19 015 1 367 63
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 639 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 213 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 24 309 856 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 24 309 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 866 - -
Rörelseresultat, EBITDA 542 74 -134
Nettoomsättningförändring 53 920,00% -% -%
Du Pont-modellen 2,86% 5,41% -%
Vinstmarginal 2,23% 164,44% -%
Bruttovinstmarginal 9,89% -1 271,11% -%
Rörelsekapital/omsättning 3,80% 940,00% -%
Soliditet 3,14% 13,90% -133,33%
Kassalikviditet 105,29% 148,18% 42,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...