Visa allt om Thomas Winther Transport AB
Visa allt om Thomas Winther Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08
Nettoomsättning 1 387 2 155
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -66 19
Resultat efter finansnetto -66 19
Årets resultat -66 13
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 218 289
Tillgångar 218 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 63
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 222 226
Skulder och eget kapital 218 289
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 110 423
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 35 133
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 387 2 155
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 387 2 155
Personalkostnader per anställd (tkr) 210 665
Rörelseresultat, EBITDA -66 19
Nettoomsättningförändring -35,64% -%
Du Pont-modellen -30,28% 6,57%
Vinstmarginal -4,76% 0,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,29% 2,92%
Soliditet -1,38% 21,80%
Kassalikviditet 98,20% 127,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...