Visa allt om Elkraftbyrån i Göteborg AB
Visa allt om Elkraftbyrån i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 4 255 3 592 2 272 -
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 400 714 627 -
Resultat efter finansnetto 1 400 714 627 -
Årets resultat 1 074 550 484 -
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 125 157 0 -
Omsättningstillgångar 2 065 1 817 1 222 -
Tillgångar 2 190 1 974 1 222 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 373 1 109 559 -
Obeskattade reserver 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 -
Kortfristiga skulder 817 865 663 -
Skulder och eget kapital 2 190 1 974 1 222 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - 1 662 872 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - 806 419 -
Utdelning till aktieägare 810 600 0 0
Omsättning 4 255 3 592 2 272 -
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 418 1 197 757 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 822 836 440 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 432 715 627 0
Nettoomsättningförändring 18,46% 58,10% -% -%
Du Pont-modellen 63,93% 36,22% 51,31% -%
Vinstmarginal 32,90% 19,91% 27,60% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 29,33% 26,50% 24,60% -%
Soliditet 62,69% 56,18% 45,74% -%
Kassalikviditet 252,75% 210,06% 184,31% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...