Visa allt om Trumbutiken Sverige AB
Visa allt om Trumbutiken Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-08
Nettoomsättning 870
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -156
Resultat efter finansnetto -198
Årets resultat -198
Balansräkningar (tkr)
2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 74
Omsättningstillgångar 595
Tillgångar 669
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 439
Kortfristiga skulder 179
Skulder och eget kapital 669
Löner & utdelning (tkr)
2014-08
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 870
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -130
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -23,32%
Vinstmarginal -17,93%
Bruttovinstmarginal 27,93%
Rörelsekapital/omsättning 47,82%
Soliditet 7,77%
Kassalikviditet 35,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...