Visa allt om Tablet properties AB
Visa allt om Tablet properties AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 915 462 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 445 8 -91
Resultat efter finansnetto 234 -184 -207
Årets resultat 222 -184 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 815 7 831 4 752
Omsättningstillgångar 2 887 3 064 41
Tillgångar 10 702 10 895 4 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 288 66 50
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 8 034 8 966 0
Kortfristiga skulder 2 380 1 864 4 743
Skulder och eget kapital 10 702 10 895 4 793
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 915 462 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 586 147 -37
Nettoomsättningförändring 98,05% -% -%
Du Pont-modellen 4,16% 0,07% -%
Vinstmarginal 48,63% 1,73% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 55,41% 259,74% -%
Soliditet 2,69% 0,61% 1,04%
Kassalikviditet 121,30% 164,38% 0,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...