Visa allt om VOC Nordic AB
Visa allt om VOC Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 164 755 262
Övrig omsättning 105 189 -
Rörelseresultat (EBIT) -14 50 114
Resultat efter finansnetto -70 10 114
Årets resultat -70 8 86
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 166 1 458 211
Omsättningstillgångar 304 279 351
Tillgångar 1 470 1 737 562
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 144 136
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 835 1 165 0
Kortfristiga skulder 560 428 426
Skulder och eget kapital 1 470 1 737 562
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 477 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 177 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 269 944 262
Nyckeltal
Antal anställda 4 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 291 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 149 - -
Rörelseresultat, EBITDA 278 300 154
Nettoomsättningförändring 54,17% 188,17% -%
Du Pont-modellen -0,95% 3,86% 20,28%
Vinstmarginal -1,20% 8,87% 43,51%
Bruttovinstmarginal 90,38% 71,92% 81,68%
Rörelsekapital/omsättning -21,99% -19,74% -28,63%
Soliditet 5,10% 8,29% 24,20%
Kassalikviditet 54,29% 65,19% 82,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...