allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

724Reklam AB

ORG.NR: 556925-7461
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

123Reklam

Visa alla varumärken  
1px
  Ansökningsnummer: 2013/05602 1px    
  Ansökningsdatum: 2013-08-29      
  Registreringsnummer: 525376      
  Registreringsdatum: 2015-06-18      
  Reg.periodens utgång: 2025-06-18 tipKan även förnyas inom 6 månader efter detta datum.      
  Typ: Figurativt      
  1px 1px    
1px
 123Reklam 
1px
 VAROR OCH TJÄNSTER

Klass: 35
Analys inom annons- och reklamområdet; annons- och reklammaterial (uppdatering av -); annons- och reklammaterial (uthyrning av -); annons- och reklamtjänster via databaser; annons- och reklamtjänster för främjande av försäljning av drycker; annons- och reklamtjänster via internet; annons- och reklamtjänster gjorda av radio- och tv-reklambyråer; annons- och reklamtjänster för främjande av mäkleri avseende aktier och andra värdepapper; annons- och reklamverksamhet avseende finansiell investering; annons- och reklamverksamhet avseende rekrytering av personal; annons- och reklamverksamhet avseende resebranschen; annons- och reklamverksamhet i massmedia; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster; annons- och reklamverksamhetstjänster; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet särskilt inom området telematik och telefonnätverk; annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet; annons- och reklamverksamhet; annonserings- och reklamtjänster; anordnande av branschmässor för kommersiella- och reklamändamål; anordnade av tillställningar för kommersiella- och reklamändamål; anordnande av annons- och reklamverksamhet; anordnande av demonstrationer för reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av prisdragningar för reklamändamål; anordnande av utställningar för reklamändamål; anordnande av utställningar och mässor för kommersiella och reklamändamål; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; direktansluten reklam via datorkommunikationssystem; färdigställande av annonser och reklam; förberedande och presentation av audiovisuella visningar för reklamändamål; företagskonsultation avseende reklam; företagsrådgivning rörande reklam; författande av reklamtexter; framtagning av reklammaterial; genomförande av utställningar för reklamändamål; grafiska reklamtjänster; information avseende annons- och reklamverksamhet; informationstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; iordningställande av skyltar för reklamändamål; komponerande av reklamtexter; konsultation avseende organisering av reklamkampanjer för företag; konsultation, rådgivning och assistans avseende reklam, marknadsföring och pr; konsulttjänster avseende annons- och reklamverksamhet; konsulttjänster rörande reklam; layout tjänster för reklamändamål; layout-tjänster för reklamändamål; marknadsföring av affärsverksamhet [reklam]; marknadsföring, reklam och annonsverksamhet; marknadsundersökning för reklam; mässor (anordnande av -) för kommersiella eller reklamändamål; organisation av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella, säljfrämjande verksamhet och reklamändamål; organisation, hantering och övervakning av försäljnings- och reklamstimulerande program; organisering, användning och övervakning av försäljnings- och säljfrämjande (reklam) stimulansprojekt; planering för upplåtande av annons- och reklamutrymme i tidningar; planeringstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; produktion av annons- och reklammaterial; produktion av annons- och reklammateriel; produktion av ljudinspelningar för reklamsyfte; produktion av ljudinspelningar för reklamändamål; produktion av reklam; produktion av reklamfilmer; produktion av tv-reklaminslag; produktion av videoinspelningar för reklamsyfte; produktion av videoinspelningar för reklamändamål; produktion av visuellt reklammateriel; publicering av annons- och reklammaterial; publicering av reklamlitteratur; publicering av reklammaterial; publicering av reklamtexter; publiceringstjänster avseende reklamtexter; rådgivningstjänster avseende reklamverksamhet; radio- och tv-reklam; reklam; reklam, direktmarknadsföring; reklam, marknadsföring och säljfrämjande tjänster; reklam- och annonstjänster utomhus; reklam- och annonstjänster för främjande av näthandel; reklam- och annonsverksamhet rörande farmaceutiska produkter och produkter för in vivo-bildframställning; reklam och marknadsföring; reklam och säljfrämjande verksamhet; reklam på elektroniska anslagstavlor; reklam via biofilm; reklambyråer; reklambyråtjänster; reklamförmedling; reklamombud; reklamtexter (komponerande av -); reklamtexter (publicering av -); reklamtjänster; reklamtjänster avseende böcker; reklamtjänster avseende databaser; reklamtjänster avseende hotell; reklamtjänster avseende sjöfart och sjöfartsbranschen; reklamtjänster för arkitekter; reklamtjänster för blomsterhandlare; reklamtjänster för handel; reklamtjänster för promotion av drycker; reklamtjänster i samband med finansiella tjänster; reklamtjänster med hjälp av ballongskyltar; reklamtjänster med hjälp av dubbelplakat; reklamtjänster och säljfrämjande tjänster; reklamtjänster relaterade till tidningar; reklamtjänster relaterade till affärsverksamhet; reklamtjänster rörande farmaceutiska produkter för behandling av diabetes; reklamtjänster rörande offentliga arbeten; reklamtjänster rörande transportbranschen; reklamtjänster via television; reproduktion av annons- och reklammaterial; säljfrämjande reklam för undersökande projekt; säljfrämjande reklam relaterad till filosofisk skolning; sammanställning av annonser och reklam för användning som webbsidor på internet; sammanställning av annons- och reklammaterial för användning på internet; sammanställning av reklam; skapande av varumärken (reklamtjänster); skyltningstjänster för reklamändamål; stöd till ledningen för handelsföretag rörande reklam och annonsering; texter (komponerande av reklam -); tjänster för att beräkning av tittare och lyssnares påverkan av annonser och reklam; tjänster i form av reklam och marknadsföring för skapande av varumärken; undersökningar avseende reklam; uppdatering av reklaminformation i datoriserade databaser; upplåtande av reklamutrymme; utarbetande av annons- och reklammateriel; utarbetande av annons- och reklammaterial för användning som webbsidor; utarbetande av audiovisuella presentationer i reklamsyfte; utarbetande av reklamdokument; utarbetande av reklamhäften; utarbetande av reklammaterial; utarbetande av reklampublikationer; utarbetande av reklamspalter; utarbetande av reklamtexter; utarbetande och genomförande, i media av reklamplaner och idéer; utförande av annons- och reklamtjänster; utformning av reklam för användning som webbsidor; utgivning av reklamfoldrar; utgivning och uppdatering av reklamtexter; uthyrning av reklamutrustning; utveckling av reklamkampanjer för affärsverksamhet.

  
1px
 Visa bolagets alla varumärken
 1px 
 · Lista samtliga bolag med registrerade varumärken  
 · Bolag i branschen med registrerade varumärken  
   
   
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 30 juni 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X