Visa allt om ANDAB AB
Visa allt om ANDAB AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -32 -21 0
Resultat efter finansnetto 2 6 433 71 17 365
Årets resultat 2 41 521 56 17 365
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 343 343 603 603
Omsättningstillgångar 11 649 63 444 15 015 17 550
Tillgångar 11 992 63 787 15 618 18 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 294 53 292 14 771 17 415
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 821 737
Kortfristiga skulder 11 698 10 495 27 1
Skulder och eget kapital 11 992 63 787 15 618 18 153
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 53 000 0 2 700
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -32 -21 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 2,45% 83,55% 94,58% 95,93%
Kassalikviditet 99,58% 604,52% 55 611,11% 1 755 000,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...