Visa allt om Staden & entreprenad AB
Visa allt om Staden & entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08
Nettoomsättning 6 306 4 678
Övrig omsättning 91 -
Rörelseresultat (EBIT) 42 72
Resultat efter finansnetto 16 58
Årets resultat 6 39
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 538 356
Omsättningstillgångar 921 2 044
Tillgångar 1 459 2 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 89
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 1 364 2 311
Skulder och eget kapital 1 459 2 400
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 184 1 551
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 57 566
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 6 397 4 678
Nyckeltal
Antal anställda 1 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 306 1 170
Personalkostnader per anställd (tkr) 245 531
Rörelseresultat, EBITDA 199 161
Nettoomsättningförändring 34,80% -%
Du Pont-modellen 2,88% 3,00%
Vinstmarginal 0,67% 1,54%
Bruttovinstmarginal 21,34% 64,28%
Rörelsekapital/omsättning -7,03% -5,71%
Soliditet 6,51% 3,71%
Kassalikviditet 67,52% 88,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...