Visa allt om Framepie AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 476 2 202 802
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 303 225 37
Resultat efter finansnetto 303 225 37
Årets resultat 221 225 37
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 678 540 211
Tillgångar 678 540 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 383 312 87
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 295 228 124
Skulder och eget kapital 678 540 211
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - - -
Utdelning till aktieägare 0 150 0
Omsättning 2 476 2 202 802
Nyckeltal
Antal anställda - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 303 225 37
Nettoomsättningförändring 12,44% 174,56% -%
Du Pont-modellen 44,69% 41,67% 17,54%
Vinstmarginal 12,24% 10,22% 4,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,47% 14,17% 10,85%
Soliditet 56,49% 57,78% 41,23%
Kassalikviditet 229,83% 236,84% 170,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...