Visa allt om Framepie AB
Visa allt om Framepie AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 441 2 476 2 202 802
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 336 303 225 37
Resultat efter finansnetto 336 303 225 37
Årets resultat 174 221 225 37
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 851 678 540 211
Tillgångar 851 678 540 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 557 383 312 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 293 295 228 124
Skulder och eget kapital 851 678 540 211
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - - - -
Utdelning till aktieägare 300 0 150 0
Omsättning 3 441 2 476 2 202 802
Nyckeltal
Antal anställda 1 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 441 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 846 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 336 303 225 37
Nettoomsättningförändring 38,97% 12,44% 174,56% -%
Du Pont-modellen 39,60% 44,69% 41,67% 17,54%
Vinstmarginal 9,79% 12,24% 10,22% 4,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,22% 15,47% 14,17% 10,85%
Soliditet 65,45% 56,49% 57,78% 41,23%
Kassalikviditet 290,44% 229,83% 236,84% 170,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...