Visa allt om Ditt Stenhus Sverige AB
Visa allt om Ditt Stenhus Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 11 582 7 424 2 746
Övrig omsättning 130 50 -
Rörelseresultat (EBIT) 439 48 422
Resultat efter finansnetto 386 45 421
Årets resultat 215 34 246
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 591 611 113
Omsättningstillgångar 3 473 1 053 941
Tillgångar 4 063 1 664 1 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 545 330 296
Obeskattade reserver 208 105 105
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 310 1 229 652
Skulder och eget kapital 4 063 1 664 1 054
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 1 372 1 131 554
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 431 388 180
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 11 712 7 474 2 746
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 316 1 856 549
Personalkostnader per anställd (tkr) 359 383 147
Rörelseresultat, EBITDA 587 190 450
Nettoomsättningförändring 56,01% 170,36% -%
Du Pont-modellen 10,83% 2,88% 40,04%
Vinstmarginal 3,80% 0,65% 15,37%
Bruttovinstmarginal 29,06% 32,48% 52,95%
Rörelsekapital/omsättning 1,41% -2,37% 10,52%
Soliditet 17,41% 24,75% 35,85%
Kassalikviditet 104,92% 85,68% 144,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...