Visa allt om Daxcom AB
Visa allt om Daxcom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 34 736 39 519 8 297
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 540 -7 162 -4 598
Resultat efter finansnetto -7 939 -7 309 -4 647
Årets resultat 217 683 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 175 11 318 3 099
Omsättningstillgångar 40 809 29 245 8 684
Tillgångar 49 984 40 563 11 783
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 941 724 41
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 49 043 39 839 11 742
Skulder och eget kapital 49 984 40 563 11 783
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - 1 462
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0
Löner till övriga anställda 9 517 10 985 2 042
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 3 897 4 495 815
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 34 736 39 519 8 297
Nyckeltal
Antal anställda 12 17 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 895 2 325 2 074
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 211 1 037 1 321
Rörelseresultat, EBITDA -4 937 -6 376 -4 598
Nettoomsättningförändring -12,10% 376,30% -%
Du Pont-modellen -13,00% -17,15% -39,01%
Vinstmarginal -18,71% -17,61% -55,41%
Bruttovinstmarginal 44,71% 55,43% 17,37%
Rörelsekapital/omsättning -23,70% -26,81% -36,86%
Soliditet 1,88% 1,78% 0,35%
Kassalikviditet 39,83% 53,35% 73,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...