Visa allt om Newby Teas AB
Visa allt om Newby Teas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12
Nettoomsättning 328 64
Övrig omsättning - 2
Rörelseresultat (EBIT) -762 -796
Resultat efter finansnetto -768 -797
Årets resultat -768 -797
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 655 1 395
Tillgångar 655 1 395
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 435 1 203
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 100 100
Kortfristiga skulder 120 91
Skulder och eget kapital 655 1 395
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 522 420
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 159 132
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 328 66
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 328 64
Personalkostnader per anställd (tkr) 681 553
Rörelseresultat, EBITDA -762 -796
Nettoomsättningförändring 412,50% -%
Du Pont-modellen -116,34% -57,06%
Vinstmarginal -232,32% -1 243,75%
Bruttovinstmarginal 37,20% -106,25%
Rörelsekapital/omsättning 163,11% 2 037,50%
Soliditet 66,41% 86,24%
Kassalikviditet 453,33% 1 485,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...