Visa allt om GOTHEK Sverige AB
Visa allt om GOTHEK Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06
Nettoomsättning 1 567 1 913
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 112 108
Resultat efter finansnetto 87 74
Årets resultat 50 7
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 402 231
Omsättningstillgångar 1 008 610
Tillgångar 1 409 841
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 57
Obeskattade reserver 85 63
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 234 296
Kortfristiga skulder 984 425
Skulder och eget kapital 1 409 841
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 272 410
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 83 138
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 567 1 913
Nyckeltal
Antal anställda 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 784 957
Personalkostnader per anställd (tkr) 180 281
Rörelseresultat, EBITDA 204 177
Nettoomsättningförändring -18,09% -%
Du Pont-modellen 7,95% 12,84%
Vinstmarginal 7,15% 5,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,53% 9,67%
Soliditet 12,30% 12,62%
Kassalikviditet 102,44% 143,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...