Visa allt om Vialoca Styrsö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 0 8 1 418
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -17 194
Resultat efter finansnetto -10 -17 194
Årets resultat -10 -17 149
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 34 93 425
Tillgångar 34 93 425
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 44 199
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 50 226
Skulder och eget kapital 34 93 425
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 138
Omsättning 0 8 1 418
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -17 194
Nettoomsättningförändring -100,00% -99,44% -%
Du Pont-modellen -% -18,28% 45,65%
Vinstmarginal -% -212,50% 13,68%
Bruttovinstmarginal -% 87,50% 89,56%
Rörelsekapital/omsättning -% 537,50% 14,03%
Soliditet 100,00% 47,31% 46,82%
Kassalikviditet -% 186,00% 188,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...