Visa allt om Rickard Källqwist AB
Visa allt om Rickard Källqwist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 670 249 0
Övrig omsättning - 116 -
Rörelseresultat (EBIT) -24 41 0
Resultat efter finansnetto -24 41 0
Årets resultat -24 32 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 67 0
Omsättningstillgångar 12 71 60
Tillgångar 106 138 60
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 32 60
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 36 80 0
Kortfristiga skulder 0 26 0
Skulder och eget kapital 106 138 60
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 670 365 0
Nyckeltal
Antal anställda - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 9 74 0
Nettoomsättningförändring 169,08% -% -%
Du Pont-modellen -22,64% 29,71% -%
Vinstmarginal -3,58% 16,47% -%
Bruttovinstmarginal 49,40% -16,87% -%
Rörelsekapital/omsättning 1,79% 18,07% -%
Soliditet 64,15% 23,19% 100,00%
Kassalikviditet -% 273,08% -%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...