Visa allt om Mr Polish AB
Visa allt om Mr Polish AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 858 3 613 3 202
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 743 -68 119
Resultat efter finansnetto 704 -88 114
Årets resultat 543 -98 88
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 90 40
Omsättningstillgångar 908 1 091 1 498
Tillgångar 1 208 1 181 1 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 582 40 138
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 13 43 36
Kortfristiga skulder 613 1 099 1 364
Skulder och eget kapital 1 208 1 181 1 538
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 1 753 2 285 2 019
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 530 637 546
Utdelning till aktieägare 400 0 0
Omsättning 3 858 3 613 3 202
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 772 723 640
Personalkostnader per anställd (tkr) 464 593 518
Rörelseresultat, EBITDA 793 -58 121
Nettoomsättningförändring 6,78% 12,84% -%
Du Pont-modellen 61,51% -5,76% 7,74%
Vinstmarginal 19,26% -1,88% 3,72%
Bruttovinstmarginal 97,36% 94,82% 93,79%
Rörelsekapital/omsättning 7,65% -0,22% 4,18%
Soliditet 48,18% 3,39% 8,97%
Kassalikviditet 143,56% 88,35% 108,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...