Visa allt om La Bella Vita Min tvilling och jag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Nettoomsättning 981 855 271
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 115 41
Resultat efter finansnetto -20 115 41
Årets resultat 1 66 30
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 174 346 195
Tillgångar 174 346 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 146 80
Obeskattade reserver 9 30 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 5 5 8
Kortfristiga skulder 13 165 107
Skulder och eget kapital 174 346 195
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 429 475 47
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 135 149 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 981 855 271
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 491 428 136
Personalkostnader per anställd (tkr) 304 326 36
Rörelseresultat, EBITDA -20 115 41
Nettoomsättningförändring 14,74% 215,50% -%
Du Pont-modellen -11,49% 33,24% 21,03%
Vinstmarginal -2,04% 13,45% 15,13%
Bruttovinstmarginal 69,62% 99,18% 94,10%
Rörelsekapital/omsättning 16,41% 21,17% 32,47%
Soliditet 88,52% 48,96% 41,03%
Kassalikviditet 1 230,77% 209,70% 182,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...