Visa allt om La Bella Vita Min tvilling och jag AB
Visa allt om La Bella Vita Min tvilling och jag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09
Nettoomsättning 543 981 855 271
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 -20 115 41
Resultat efter finansnetto 22 -20 115 41
Årets resultat 18 1 66 30
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 309 174 346 195
Tillgångar 309 174 346 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 165 147 146 80
Obeskattade reserver 9 9 30 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 5 5 8
Kortfristiga skulder 133 13 165 107
Skulder och eget kapital 309 174 346 195
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
Löner till styrelse & VD - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 313 429 475 47
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 100 135 149 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 543 981 855 271
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 543 491 428 136
Personalkostnader per anställd (tkr) 436 304 326 36
Rörelseresultat, EBITDA 22 -20 115 41
Nettoomsättningförändring -44,65% 14,74% 215,50% -%
Du Pont-modellen 7,12% -11,49% 33,24% 21,03%
Vinstmarginal 4,05% -2,04% 13,45% 15,13%
Bruttovinstmarginal 94,66% 69,62% 99,18% 94,10%
Rörelsekapital/omsättning 32,41% 16,41% 21,17% 32,47%
Soliditet 55,67% 88,52% 48,96% 41,03%
Kassalikviditet 170,68% 1 230,77% 209,70% 182,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...