Visa allt om Fri Formarn Bygg AB
Visa allt om Fri Formarn Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-04
Nettoomsättning 1 951
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 5
Resultat efter finansnetto 5
Årets resultat 4
Balansräkningar (tkr)
2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 127
Tillgångar 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 73
Skulder och eget kapital 127
Löner & utdelning (tkr)
2014-04
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 1 951
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 5
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 3,94%
Vinstmarginal 0,26%
Bruttovinstmarginal 57,30%
Rörelsekapital/omsättning 2,77%
Soliditet 42,52%
Kassalikviditet 173,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...