Visa allt om Bjensjö Holding AB
Visa allt om Bjensjö Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -15 0
Resultat efter finansnetto -19 364 722
Årets resultat -19 364 722
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 278 1 404 1 065
Omsättningstillgångar 0 0 50
Tillgångar 1 278 1 404 1 115
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 807 986 772
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 471 419 343
Kortfristiga skulder 0 0 0
Skulder och eget kapital 1 278 1 404 1 115
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 160 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -19 -15 0
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 63,15% 70,23% 69,24%
Kassalikviditet -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...