Visa allt om BEC Trägolvsprodukter AB
Visa allt om BEC Trägolvsprodukter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 8 936 8 509 46
Övrig omsättning 215 180 -
Rörelseresultat (EBIT) 488 436 -23
Resultat efter finansnetto 445 367 -23
Årets resultat 251 190 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 169 225 0
Omsättningstillgångar 2 719 2 741 168
Tillgångar 2 889 2 965 168
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 492 241 51
Obeskattade reserver 189 82 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 579 1 235 112
Kortfristiga skulder 1 628 1 406 4
Skulder och eget kapital 2 889 2 965 168
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 774 538 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 336 219 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 9 151 8 689 46
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 468 4 255 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 559 384 -
Rörelseresultat, EBITDA 543 486 -23
Nettoomsättningförändring 5,02% 18 397,83% -%
Du Pont-modellen 16,89% 14,70% -13,10%
Vinstmarginal 5,46% 5,12% -47,83%
Bruttovinstmarginal 24,34% 23,32% -15,22%
Rörelsekapital/omsättning 12,21% 15,69% 356,52%
Soliditet 22,13% 10,29% 30,36%
Kassalikviditet 83,29% 78,59% 1 350,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...