Visa allt om Nordisk Grafik Holding AB
Visa allt om Nordisk Grafik Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -29 -14 -12
Resultat efter finansnetto -29 -14 -12
Årets resultat -29 -14 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 27 36
Omsättningstillgångar 4 3 2
Tillgångar 34 30 38
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 24 38
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 6 0
Skulder och eget kapital 34 30 38
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 -5 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 88,24% 80,00% 100,00%
Kassalikviditet 100,00% 50,00% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...