Visa allt om MT Trading & Design AB
Visa allt om MT Trading & Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 0 0
Resultat efter finansnetto -261 368 370
Årets resultat -474 301 207
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 052 1 500 1 500
Omsättningstillgångar 51 714 421
Tillgångar 2 103 2 214 1 921
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 559 258
Obeskattade reserver 217 90 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 1 286 1 425 1 500
Kortfristiga skulder 515 140 74
Skulder och eget kapital 2 103 2 214 1 921
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -17 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 12,09% 28,42% 16,88%
Kassalikviditet 9,90% 510,00% 568,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...