Visa allt om TENNIX AB
Visa allt om TENNIX AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 467 390 962
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 238 177 679
Resultat efter finansnetto 236 177 681
Årets resultat 130 177 507
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 495 490 525
Omsättningstillgångar 631 472 556
Tillgångar 1 126 962 1 081
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 554 423 557
Obeskattade reserver 169 169 169
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 403 369 355
Skulder och eget kapital 1 126 962 1 081
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 130 156 156
Omsättning 467 390 962
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 238 177 679
Nettoomsättningförändring 19,74% -59,46% -%
Du Pont-modellen 21,14% 18,40% 63,09%
Vinstmarginal 50,96% 45,38% 70,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 48,82% 26,41% 20,89%
Soliditet 60,91% 57,67% 63,05%
Kassalikviditet 156,58% 127,91% 156,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...