Visa allt om Flasbjörke AB
Visa allt om Flasbjörke AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -12 -10 -25
Resultat efter finansnetto 26 -12 -3 1 102
Årets resultat 26 -12 -3 1 102
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 676 865 762 0
Omsättningstillgångar 42 7 271 1 157
Tillgångar 718 872 1 033 1 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 713 837 999 1 152
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 30 30 0
Kortfristiga skulder 5 5 5 5
Skulder och eget kapital 718 872 1 033 1 157
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -12 -10 -25
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 99,30% 95,99% 96,71% 99,57%
Kassalikviditet 840,00% 140,00% 5 420,00% 23 140,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...