Visa allt om Scientific Solutions Scandinavia AB
Visa allt om Scientific Solutions Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 14 585 10 962 4 835
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 482 3 427 -52
Resultat efter finansnetto 2 482 3 430 -52
Årets resultat 1 429 2 011 -52
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 8 668 5 869 2 815
Tillgångar 8 668 5 869 2 815
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 490 2 061 50
Obeskattade reserver 1 489 855 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 689 2 953 2 765
Skulder och eget kapital 8 668 5 869 2 815
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 6 555 4 997 2 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 2 970 2 134 942
Utdelning till aktieägare 1 500 0 0
Omsättning 14 585 10 962 4 835
Nyckeltal
Antal anställda 11 12 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 326 914 967
Personalkostnader per anställd (tkr) 874 600 633
Rörelseresultat, EBITDA 2 482 3 427 -52
Nettoomsättningförändring 33,05% 126,72% -%
Du Pont-modellen 28,63% 58,43% -1,85%
Vinstmarginal 17,02% 31,28% -1,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,14% 26,60% 1,03%
Soliditet 53,66% 46,48% 1,78%
Kassalikviditet 234,97% 198,75% 101,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...